Songs Indiginous to Carigara

HOME
TABLE OF CONTENTS
Facts on Carigara
Carigara 400 et al
Fiesta's History
Fiesta Photo's
Maps of Carigara
Human Rights
Favorite Links
Trivia Pinoy
Mga Estorya
Founding Date
Torugpo
PHOTO ALBUM

   
   


These collection of songs indigenous to Carigara are the ones familiar to me during my growing years. I know there are a few out ther that need to be shared with everyone. Contribute your favorites for others to enjoy. To view larger print of the songs go to the toolbar "view" and select text size and click on Larger. Enjoy......

FACTS ON CARIGARA

Untitled Untitled Untitled Untitled


img_1014.jpg

TO SEE LARGER VERSION CLICK ON PICTURES
img_1038.jpg

img_1325.jpg


AN IROY NGA TUNA 

divbgry.gif

BAHAL NGA TUBA
Untitled
1
Aber, butangi basi higustuhan
Inin tahap-tahap basi tikangan
Kay di na maantos hinin ak’ tiyan
An damo nga karukayakan
2
Bahal nga tuba, bahal nga manamit
Akon lag-ukon, diri makarit
Matin-aw daw tubig, baga igo la an kapait
Nalahoy ha but-ol, diri gud nahapit
3
Padis han paksiw nga linaga
Bis’ mag-irignom hin mag-aga
Tiyan mailob hin pikada
Bisan unanhon nga hugada

(Repeat#1)

4
Tagay na bangkero,
Tagay na ayaw palipat
Upaya iton imo pagpalakat
5
Matin-aw daw tubig, baga igo la an kapait
Nalahoy ha but-ol, diri gud nahapit
Padis marasa nga sumsuman
Ngan hin pikpikot nga tulpokan
Labis na gud nga kon sabawan
Hitso gud an karukayakan

(Repeat#1)

6
Tagay na bangkero,
Tagay na ayaw palipat
Upaya iton imo pagpalakat
Pagikmat ngan ayaw pahuway

divbgry.gif

LIMUKON UG PUNAY

May duha nga tamsi,
Limukon ug punay
Nga naghihilumlom
Hin gugma nga tunay
Waray aringaring
Bis nag-aandulaw
Kay nagkakasabot
Ha siplat, ha kulaw

Kay an mga tamsi
Waray pinulongan,
Waray gud yayaknon,
Waray paaliday
Kondi may higugma
Nga inuonongan
Kon nagsisigtangdo
Nagsisipagtuman

Kay sugad hit puthaw'
Ngan batobarani
Karuyag maghangkop
Ngan magkahirani
Basi makaglara
Hin usa nga sanag
Nga pakakamatyan
Hadton ira saad.

divbgry.gif

DIRI NA GUD AKO

Diri na gud ako, diri na gud ako
Maghihigot hin manok
Kon ako nalakat, kon ako nalakat
Iba an nahapyod
Kon ako naabot, kon akon naabot
Barahibo kuno
Asya'n tinikangan, asya'n tinikangan
Pagra-ot han buot

Bis' ka pa gad Iday, bis' ka pa gad Iday
Magpulbo, magsudlay
Magpabansil ka pa, mag-ariyos ka pa
Maglipstick hin pula
Magpahamot ka pa, magsapatos ka pa
Magkapuro seda
Daw sugad in buring, bis' pa gad kudkuron
Buring la gihapon

divbgry.gif

KAPAIT NGA PAGKAHIMTANG

Kapait nga pagkahimtang inin akon dinangatan
An kabos nga kasingkasing imo la ginpasipad-an
Waray nimo ikahirak inin akon pagkakablas
Aantuson ko kay palad man
Han gugma nga inongayan.

¿Hain na daw la an akon kalipay?
Putli nga gugma imo la ginkawang
Dumduma an aton ginsaaran
Akon babalunon hasta ha lubnganan.

divbgry.gif

DAW SUGAD HIN BUKAD

Daw sugad hin bukad ine’n ak kahimtang dinhe ha kalibutan
May takna nga pagrakdag kon nagugurang na Iya katapusan;
Ngan kon biyoos pa an usa nga tiaw dayon pipingguton la
Ngan sa kadugayan katapos pagpulsi an tiaw bayaan.

Salit diri, diri ako magpapasulay
Han duha nga gugma nga saad hin lipay.
Gabay waray, waray lugod ako masangakay
Bas tibway an lipay han ak pagka-uray tubto ha kamatay.

divbgry.gif

To Manga Siday from Carigara

divbgry.gif

KON HARAPIT NA AN ADLAW MATUNOD
Untitled
1
Kon harapit na an adlaw matunod
Ngan ha imo hirayo ako
Pagputok han kakulba han dughan
An kamingaw asay ko dako

2
Pagtikang ain panuro han tun-og
mga dahon bukad panhumog
Inin luha daw burabod
Waray hunong hin pagtubod,

3
Kon nadangat na an gab-i
nadugang an kamingaw
Labi kon nabati han huni han kalaw
Pagpula han sidlangan, pagpuni-as han adlaw
Pagkalpad han maya, dinumdum ko ikaw

4
Inin luha daw burabod
Waray hunong hin pagtubod,
Kon nadangat na an gab-i
nadugang an kamingaw
Labi kon nabati han huni han kalaw
Pagpula han sidlangan, pagpuni-as han adlaw
Pagkalpad han maya, dinumdum ko ikaw

divbgry.gif

PANHAYHAY
Untitled <BGSOUND SRC="http://www.nobitas.ca/assets/multimedia/Panhayhay.mp3" LOOP="10">
Hadto imo ako ginsaaran
Saad nga sugad hin inop.
Budhi nga waray ka magtuman
Hadton guinlalauman ay
hinin kalag nga linop.
Sanglit, mga mata kay hupong na.
rutay han mga pagtangis.
Pabay-i nga manhayhay an gugma.
Ha sakob hinin dughan ay,
kamamatyan ko la.

Waray ako pamamalandong,
nga maabot ini nga adlaw.
Nga ako magmamasamdong
panumduman hadton nangalabay.
Paghitukso han higugma,
panuro han mga luha.
Kay imo man talinguha, ay
nga ako mamatay

Gugma, kay imo man ako guinlingo,
gugma nga waray kapaid.
Gugma, say sibara an kabudhi
bas’ ak’ diri mabudhi, ay
hin pag-antos gaid.

Waray ako pamamalandong
Nga maabot ini nga adlaw
Nga ako magmamasamdong
Panumdum hadton nangalabay
Pamatii an panhayhay,
Panhingutas hin aganay,
Bas’ ak diri mabudhi ay,
Nga ako mamatay . . . .

divbgry.gif

LAWISWIS KAWAYAN

Ako magtatanom lawiswis kawayan
Akon la kan pikoy palataylatayan
Sabahis nga pikoy ka-waray batasan
Sinmulod ha kwarto, kan inday higdaan.

An panyo, an panyo nga may sigarilyo,
Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento
An nasisinahan, an nabi- an nabibidu-an
Tungod la han gugma nga waray katuman.

An ine nga hugpo lawiswis kawayan
Diin an higugma nga may rayandayan
Magtutugtog dayon mga ginlatayan
Maglipay ngatanan mga kasaangkayan.

An ine nga pikoy nga pikoy paglupad murayaw
Natuntong han sanga dagos paparayaw
Binuklad an pako, an pako daw hilaw nga dahon
An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan.

Hi Mano palabio mahal magbaligya
Adobo sitsaron upod an mantika
Ginpadisan hin luyat nga tarong
Hi mano Palabio mahal la gihapon.

divbgry.gif

MAY TAMSI PULA AN DUGHAN

May tamsi pula an dughan
Gutiay ko la hidakpan
Lugaring, ay, ay
Kay nasalipdan
Han lubi nga kalanyogan.

Agidaw-gidaw, agidaw
Nagsayaw-sayaw an bukaw
Ngsirit-sirit an gitgit
Nagsayaw-sayaw ha langit.

Kon di la hi abaniko
Patay na ine’n lawas ko,
Lawas ko, ay, ay
Nadidismayo
Han balhas nga dimasyado.

divbgry.gif

LUBI-LUBI

Lubi-lubi lubi, lubi lingkuranay
Ayaw gad pagsak-i, kay hibubo-ay.
Ayaw gad pagsak-i,
Lubi-lubi

Kon maruruyag ka kumaon hin silot
Didto la nga didto la
Kan Nanay nga didto la.
Kan Tatay nga didto la, pakigsabot.

Agidaw-gidaw an bukaw
Naglupad-lupad ha igbaw
Agidaw-gidaw an gitgit
Naglupad-lupad ha langit

Agidaw-gidaw an bukaw
Naglupad-lupad ha igbaw
Agidaw-gidaw an gitgit
Linmupad ha langit

Enero, pebrero, marso, abril, mayo,
Hunyo, hulyo, agosto,
Setyembre, oktubre,
Nobyembre, desyembre,
Lubi-lubi.

divbgry.gif

A Testimonial
I was recently in the Philippines visiting my parents' families. My mom is from Llorente, Eastern Samar and she unable to come. However, we did a video of her and brought that to the P.I. On the video she sang An Iroy nga Tuna. It was very touching and everyone cried. I'm having a hard time finding the music on a cd stateside. On your website I was able to listen to the song many times and for some reasons I'm unable to do so. How can I connect again to that web page?